Webinaret «Det usynlige etter hjerneslaget»

Webinar om hjerneslag med LHL Hjerneslag
WEBINAR: Sanden Media intervjuet meg om papparollen etter hjerneslag og hvordan snakke med små barn til webinaret «Det usynlige etter hjerneslaget» som ble sendt 28. oktober og i reprise 23. november. I webinaret belyste forskere, helsepersonell, slagrammede og pårørende hva som skjer etter et slag, og kom med tips og råd om hvordan mestre hverdagen etter slaget, både for den som har hatt slaget og de pårørende. SKJERMDUMP: LHL Hjerneslag/Facebook

Dette føles viktig å være en del av, og jeg kan varmt anbefale dere å se dette webinaret.

I fjor sommer fikk kona mi og jeg besøk av en hyggelig filmfotograf, Henning Gilje fra Sanden Media på sørvestlandet. Jeg skulle bli intervjuet om småbarnslivet etter hjerneslag som jeg hele veien har valgt å ha en åpenhet rundt, og min historie skulle være en del av «Det usynlige etter hjerneslaget».

Webinaret ble arrangert av LHL Hjerneslag og Sanden Media med økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam, og sendt flere ganger sist høst.

Nå er opptaket lagt ut tilgjengelig for alle (lenke nederst i artikkelen).

Forstå hverandre bedre

For meg har det alltid vært svært verdifullt å lytte til og lære av andres erfaringer med slag, og ha likesinnede å dele mine tanker med, uten å måtte rettferdiggjøre livssituasjonen. Dette aspektet kommer tydelig frem i webinaret.

Webinaret retter søkelys på de usynlige senvirkningene etter slag som for eksempel fatigue (kronisk utmattelse) og kognitive utfall (atferdsendringer, humørsvingninger, konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt). Jeg tenker at webinaret har overføringsverdi til andre sykdommer og liknende livssituasjoner. Webinaret er på den måten et viktig bidrag til at vi kan forstå hverandre bedre.

Her får du høre historiene til flere slagrammede og pårørende om hvordan slag endrer familielivet og tilknytningen til arbeidslivet, og i tillegg gir fagpersoner en verdifull innføring i usynlige senskader av slag og hva som er viktig for å håndtere hverdagen og komme tilbake i jobb.

Snakke med små barn

I intervjuet fortalte jeg om hvordan skjulte, kognitive utfall etter hjerneslag har påvirket vår hverdag som småbarnsforeldre, og jeg delte mine erfaringer og kom med råd til hvordan man bør snakke med små barn når alvorlig sykdom rammer familien.

Jeg la spesielt vekt på at de minste barna forstår mer enn vi trolig tenker over når alvorlig sykdom rammer familien. Mitt råd er å være konkret og ærlig, og snakke på et språk barnet forstår.

I tillegg fortalte jeg om hvor avgjørende min nærmeste pårørende, kona har vært for min fremgang disse fire årene. Pårørenderollen må i mye større grad enn i dag anerkjennes og verdsettes. Ikke bare i form av ord, men handling.

PROGRAM:

 1. Åpning ved Brita Sørli Jærnes og Lin Iren Giske Andersen
 2. Hva er de usynlige konsekvensene av hjerneslag? (Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver og slagsykepleier i LHL Hjerneslag)
 3. Brukerhistorie: En historie om dårlig impulskontroll og kommunikasjon med barn – DEL 1 (Martin Aasen Wright, slagrammet og småbarnsfar)
 4. Brukerhistorie: Erfaringer som pårørende med fokus på usynlighet (Birgit Thunem Knutsen, pårørende)
 5. 20 minutters pause
 6. Brukerhistorie:En historie om dårlig impulskontroll og kommunikasjon med barn – DEL 2
 7. (Martin Aasen Wright, slagrammet og småbarnsfar)
 8. Brukerhistorie: Om depresjon og realitetsorientering (Ragnhild Mork, slagrammet)
 9. Fag: Konsekvenser i arbeidsliv. Hvorfor faller så mange ut av arbeidslivet etter slag? (Unni Sveen, spesialergoterapeut, seniorforsker og professor, Oslo universitetssykehus og OsloMet)
 10. Brukerhistorie: Å finne noe meningsfylt å gjøre når døra til arbeidslivet stenges (Nils Espen Lilleheim, slagrammet)
 11. Brukerhistorie: Om å komme tilbake i jobb etter slag (Møte med en kokk og hans arbeidsgiver i Stavanger)
 12. Stemningsrapport – fra kajakkurs med LHL Hjerneslag Ung Rogaland
 13. Avslutning

Undertegnede er styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo og Akershus

martin.aasen.wright@gmail.com

SE WEBINARET:

«Det usynlige etter hjerneslaget»

RELEVANT INNLEGG:

Pårørenderollen for en slagrammet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *