hjerneslag-rehabiliteringsoversikt lhl

Rehabilitering etter hjerneslag, hjerneskade og afasi

hjerneslag-rehabiliteringsguide slagnytt
REHABILITERING: Rehabiliteringsguiden skal gi pasienter, pårørende og helsepersonell en oversikt over hvilken rehabilitering man får ved hjerneslag, hjerneskade eller afasi. Bildet viser forsiden på magasinet SlagNytt & Afasiposten. FORSIDEBILDE: Julie C. Knarvik

For LHL Hjerneslag og Afasi har jeg laget en nasjonal oversikt over rehabilitering ved hjerneslag, medfødt/ervervet hjerneskade og afasi. I oversikten har sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner besvart de samme spørsmålene, og foretatt en egenevaluering over kvaliteten på rehabilitering og oppfølging til hjemkommune og av pårørende, samt en vurdering av styrker og svakheter.

LES MER:

Rehabiliteringsguide (LHL.no, 2022)