hjerneslag-martin aasen wright

Om familielivet etter hjerneslag

Jeg er en småbarnspappa som snakker om hvordan usynlige senskader etter hjerneslag påvirker familielivet med barn, en problemstilling hvor det er behov for mer kunnskap og forskning. 

Etter at jeg fikk hjerneslag i 2017, har jeg erfart at atferden overfor den eldste sønnen min (født 2015) har vært endret. Jeg har hatt kognitive utfall etter hjerneslag som kan forklares med atferdsendringer og fatigue. Heldigvis er min hjernehelse betraktelig bedre i dag enn de tre første årene etter slag, og bloggen belyser også hvordan jeg har trent meg opp igjen til et mer normalisert liv. I dag er jeg tilbake i 100-prosent jobb og som en aktiv og tilstedeværende familiefar.

Jeg er opptatt av å formidle erfaringsbasert og faktabasert kunnskap. Med bloggen og foredraget har jeg tre langsiktige mål:

 1. Når den slagrammede og den pårørende sammen har mer innsikt og forståelse for ettervirkningene av slag, vil de bedre kunne forutse hvordan de skjulte senskadene gjør seg gjeldende i familielivet.
 2. Ved at helsepersonell har mer kunnskap om slagrammede med kognitive utfall som har barn, vil de kunne spisse behandlingen og rehabiliteringen enda mer for hver enkelt.
 3. Fremheve hvilken betydning den pårørende har for den slagrammede, og behovet for at den pårørende blir fulgt opp av helsevesenet.

I 2023 startet jeg en podkast i samarbeid med LHL Hjerneslag og Afasi om hvordan kognitive senskader etter hjerneslag påvirker familielivet med barn.


NAVN: Martin Aasen Wright

ALDER: 47 år

SIVILSTAND: Gift, to barn

PROSJEKTARBEID:

 • Slagpappa (podkast) (2023- )

FRIVILLIG ARBEID:

LHL Hjerneslag og Afasi:

 • Likeperson for slagrammede barnefamilier (2022- )
 • Foredragsholder om familielivet etter hjerneslag (2019- )
 • Journalist for SlagNytt & Afasiposten (2019- )
 • Styremedlem, LHL Hjerneslag Oslo og Akershus, med ansvar for: prosjektleder for orienteringskurs for slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørende, redaktør for Oslo-sidene i SlagNytt & Afasiposten, og SoMe-ansvarlig (2019-2023)

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS):

 • Likeperson for personer med taleflytvansker som gjelder arbeidslivet (2014- )
 • Redaktør for «Ord til besvær – Livet med stamming» (Abstrakt forlag) (2017)
 • Styreleder med overordnet ansvar for administrativ og praktisk drift, økonomi, arrangementer, likepersonsaktiviteter, informasjonsarbeid og pressehenvendelser (2015-2021)

YRKE: Mer enn 15 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver og journalist. Utdannet journalist ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met). CV på LinkedIn

INTERESSER: Orientering, turer i marka og fjellet, trening. Musikknerd som foretrekker fysisk format og som uttrykker sine meninger på Martins musikkblogg

TELEFON: 984 30 273

EPOST: martin.aasen.wright@gmail.com

HJERNESLAG: Rammet av hjerneslag i 2017. Var i 2018 og 2019 på avdeling for kognitiv rehabilitering (tidligere: KRESS) ved Sunnaas sykehus

STAMMING: Oppsøkt hjelp for stamming hos en rekke logopeder fra barneskolealder og frem til voksen alder, samt McGuire-programmet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *