Foredrag på Sunnaas Sykehus om småbarnslivet etter hjerneslag

Foredrag om småbarnslivet etter hjerneslag

KUNNSKAP: Hvordan påvirkes barn av at pappa får atferdsendringer etter hjerneslag, spør jeg i foredraget mitt «Pappa, er du sint?». Bildet er tatt da jeg holdt foredrag for helsepersonalet på avdeling for kognitiv rehabilitering på Sunnaas sykehus. FOTO: Kristian Mykleset

Foredraget «Pappa, er du sint?» handler om hvordan skjulte, kognitive utfall etter hjerneslag kan endre familielivet med små barn.

Sønnen min så på meg og spurte: «Pappa, er du sint?». Vi kjørte bil på vei til trening etter barnehagen, og jeg var sliten; på en slik måte jeg hadde vært flere ganger etter at jeg fikk hjerneslag. Hjernen «låste seg», jeg kjente smerter som kan minne om hodepine, men som ikke er det. Jeg var frustrert og uvanlig utålmodig.

Etter at jeg fikk hjerneslag i 2017, har jeg erfart at jeg kan bli mer frustrert og utålmodig, og sint overfor den eldste sønnen min (født 2015). I foredraget «Pappa, er du sint?» fremhever jeg på hvilken måte mer kunnskap om hvordan usynlige, skjulte senskader etter slag rammer familielivet skal kunne bidra til å skjerme barna i størst mulig grad.

For når mamma eller pappa rammes av hjerneslag med kognitive utfall, vil den slagrammede få endret atferd som kan kjennetegnes ved mindre tålmodighet for intens snakking og sosialt samvær, svekket konsentrasjonsevne og en redusert mental utholdenhet. Hjernen har en redusert evne enn før slag til å være mamma eller pappa.

Da er det den pårørende (den andre forelderen) som må trå til enda mer hjemme for at familielivet skal fungere best mulig.

Konkrete råd 

I foredraget kommer jeg inn på:

  • Episoder med sønnen min hvor fatiguen har tatt overhånd og hvor jeg mister kontrollen over egen atferd.
  • Hvilke teknikker jeg anvender i møte med sønnen min og for å kontrollere min atferd når jeg er utslitt av fatigue.
  • Hvilken betydning den nærmeste voksne pårørende har.
  • Hvilke forventinger jeg til helsepersonell bør ha kunnskap om når det gjelder småbarnsforeldre med kognitive utfall etter hjerneslag.
  • Hva forskningen sier på feltet.

Målsettingen er å nå ut til både slagrammede og pårørende, og andre familier som er rammet av alvorlig sykdom som har innvirkning på relasjonen til barna, samt helsepersonell, myndigheter og politikere.

Undertegnede står på den nasjonale oversikten over foredragsholdere for LHL Hjerneslag. LHL Hjerneslag har sendt sin oversikt over foredragsholdere til lokallag i LHL Hjerneslag, slagenheter på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Jeg er også styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo og Akershus.

Er du/dere interessert i foredraget «Pappa, er du sint?», vennligst ta kontakt med meg på:

Telefon: 984 30 273

Epost: martin.aasen.wright@gmail.com

WEBINARER MED LHL HJERNESLAG:

Hvordan takle rollen som pårørende til en slagrammet (2021)