Vellykket orienteringskurs for slagrammede

Orienteringskurs på Haraløkka
SAMARBEID: Orientering er bra for hjernehelsen etter hjerneslag eller ervervet hjerneskade. Høstens kurs har vært et samarbeid mellom LHL Hjerneslag Oslo og Akershus, Norges Orienteringsforbund og Oppsal Orientering. På bildet: Vigdis Hobøl (t.h.) (leder i Oppsal Orientering), Lone Brochmann (fagkonsulent for paraidrett, Norges Orienteringsforbund) og undertegnede. FOTO: Bente Endresen/LHL Hjerneslag Oslo og Akershus

Orienteringskurset for slagrammede på Haraløkka og ved Nøklevann skole i Oslo var vellykket. Målet er å fortsette suksessen neste år.

«Nå må jeg hvile meg, jeg er tung i hodet». «Jeg skjønner jo ikke forskjellen på høyre og venstre!». «Dette er så bra!»

Dette er noen av tilbakemeldingene jeg har fått på kurs i orientering for slagrammede og personer med ervervet hjerneskade som LHL Hjerneslag Oslo og Akershus har arrangert i samarbeid med Oppsal Orientering og Norges Orienteringsforbund. Kurset fikk økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam.

Vi har vært en positiv gjeng som har vært på seks samlinger denne høsten på Haraløkka og ved Nøklevann skole i Oslo. 

Kognitiv trening

Som kursleder har jeg vært opptatt av at deltakerne skulle få lære noe nytt og erfare at de kunne få til noe som de ikke hadde gjort før, og som var god kognitiv og fysisk trening samtidig. Alle uansett kognitivt og/eller fysisk utgangspunkt har vært velkommen til å delta. Det har vært med deltakere som har fatigue, kognitive utfall og synshemming, balanseutfordringer eller nedsatt bevegelighet, uten at det på noen måte har lagt nevneverdig demper på motivasjonen for å lære å lese kart og terreng, og bruke kompass.

I løpet av kurset har vi blant annet hatt karttegnstafett, kjegleorientering, stjerneorientering, belgisk-o, poengorientering og forenkling av kartet. Aktivitetene har på forskjellig vis og med ulik vanskelighetsgrad utfordret deltakerne på konsentrasjon, hukommelse, retningssans og romforståelse.

Eksempelvis ved forenkling av kartet fikk alle utdelt et kart og et blankt ark og noe å skrive med. Hver enkelt skulle tegne ned et forenklet kart selv med særlig vekt på stier og andre lett synlige tegn i terrenget som steiner og bekker. Dette var en øvelse som krevde litt ekstra konsentrasjon.

Det har vært rundt ti deltakere på kurset, med noe frafall de to siste kveldene.

Orienteringskurs for slagrammede
KOGNITIVT: Under kurset var det flere øvelser som trigget konsentrasjonsevnen og retningssansen som på bildet med kjegler. Hilde Magelssen fremst på bildet. FOTO: Martin Aasen Wright

Gode ressurspersoner

Kurset hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten god hjelp fra ressurspersoner i orienteringsmiljøet.

På vegne av LHL Hjerneslag Oslo og Akershus ønsker jeg å takke de dyktige instruktørene Sofie Solheim Undeberget og Tale Hvenekilde, Anette Bjordal, Helge Solheim og Arild Andersen (alle fra Oppsal Orientering), Emilie Westin (Nydalen SK), Lone Brochmann (fagkonsulent for paraidrett i Norges Orienteringsforbund) og Vigdis Hobøl (leder i Oppsal Orientering).

Og, til slutt: vi er imponert over entusiasmen og læringsviljen til alle deltakerne! Dere har vært en super gjeng! 

Dette bør vi fortsette med. Synes ikke du?

Undertegnede er styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo og Akershus

martin.aasen.wright@gmail.com 

Orienteringskurs på Bøler
RETNINGSSANS: Etter en hjerneskade kan retningssansen bli endret, men det trente vi på under orienteringskurset. Bente Endresen til venstre på bildet. FOTO: Martin Aasen Wright

Orientering er for alle – med hjerneslag

Én kommentar

  1. Takker for supert kurs! Dette har virkelig vært gøy! Og nyttig! Kartlære, om det heter det, har vært så givende og lærerikt. Spørsmålene som er stilt oftest til meg er: – Holder du kartet riktig vei? Hvor er du på kartet? Og er det samsvar mellom kart og terreng? Som høyre-venstre-konfus er det ikke alltid så enkelt. Lærling gjennom «lek» er en god tilnærming, men personlig har jeg søkt mer informasjon og læring gjennom delte nettressurser, fordi mitt slaghode trenger det også. Med sånne gode og engasjerte kursledere har dette vært utelukkende positivt for meg. Jeg vil gjerne være med på «en form for fortsettelse».

    Jeg kommer uansett til å prøve meg på turorienteringen Ola Dilt!

    Takk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *