Selvfølgelig klarer vi det!

Visepresident Joe Biden har stamming
VISEPRESIDENT: Tidligere visepresident Joe Biden, under Barack Obama, stammer. FOTO: Biography.com

For meg har det vært motiverende og lærerikt å engasjere meg frivillig i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) i 2016. Derfor deler jeg denne lederartikkelen med dere alle her på bloggen.

Godt nytt år til dere alle! 2016 har vært et godt år for foreningen! Vi ble ferdige med brosjyrene og bokantologien, deltagerrekord under Familieweekend, 40-årsjubileum i Trondheim! Hvor går veien videre? Hvor langt skal vi strekke oss? Hvor stor skal NIFS bli og hvor langt kan hver og en av oss komme – på tross av taleflytvansken? Hvor mye et hinder skal den være for deg og meg? Med jevne mellomrom dukker det opp oversikter over kjente mennesker som stammer. Skuespillere. Musikere. Forskere. Politikere. Mennesker som gjerne må snakke mye foran andre.

Vi blir gradvis flere medlemmer. Ikke et like stort hopp som forrige år, men nok til at vi ser positivt på den videre utviklingen. Foreningen har vært på rett spor siden 2013, og vi har planer om større vekst. Når det er sagt, vi kan (teoretisk sett) potensielt med 100 prosent oppslutning bli 80 000 medlemmer. Cirka 40 000 voksne mennesker i Norge stammer, omtrent like mange har løpsk tale. Vi har erfart at det er en utfordrende oppgave å få gjort den jobben vi har ambisjoner om å gjøre med rundt 500 medlemmer. Alt vi alle sammen gjør er likevel et viktig skritt mot det store målet: bli en større forening slik at vi har kapasitet til å hjelpe flere med taleflytvansker som trenger og ønsker bistand. Stor eller mindre arbeidsmengde, vi kan alle komme med vårt viktige bidrag. Du som medlem kan sette ord på din hverdag med stamming eller løpsk tale i møte med andre mennesker. Du som medlem kan fortelle om NIFS. Vi som sitter i styret har engasjert oss fordi vi brenner for saken. Vi holder gjerne foredrag og snakker på radio. Vi skriver søknader og starter opp informasjonsprosjekter. Alle bidrag er like viktige.

Boken og brosjyrene er en milepæl for oss. «Ord til besvær – Livet med stamming» er den første i Norge som forteller livshistoriene til mennesker som stammer. De ni personlige historiene er alle gjenkjennelige for oss som har tilsvarende erfaring selv. Endelig har noen satt ord på hvor frustrerende det kan føles når verden stopper opp fordi ordene ikke vil ut. Endelig har noen påtatt seg oppgaven å gi et dypere innblikk i hvordan stamming kan påvirke livskvaliteten til mange mennesker. Mennesker som trenger støtte fra andre som forstår livssituasjonen. En stor takk til prosjektleder Are Albrigtsen for at du har trodd på prosjektet og at boken derfor ble en realitet!

Holdninger har forandret seg over tid. Stamming er mindre tabu i dag enn for 40-50 år siden. Der boken forteller livshistoriene fra barn til voksen, setter de nye informasjonsbrosjyrene søkelys på stamming i barnehagealder og stamming og løpsk tale i skolealder. NIFS mener at behovet for mer kunnskap om stamming i småbarnsalder er stort. Stamming er ikke en del av barnehagelærerutdanningen og om det er på studieplanen, er opp til hvert enkelt lærested. Sist høst holdt NIFS flere foredrag for barnehagelærer- og lærerutdanningen mange steder i Norge. Studentene lyttet med stor interesse og stilte mange spørsmål. Vi lærte mye om hvilke utfordringer de møter som barnehagelærere og skolelærere.

NIFS holdt sist høst flere foredrag for barnehagelærer- og lærerutdanningen mange steder i Norge. Det er tydelig et behov for mer informasjon om taleflytvansker i barnehagen og skolen. Mange av studentene har hørt om stamming, men forteller at de er usikre på hva det faktisk er og hvordan de skal møte en som stammer. Knapt noen studenter vet hva løpsk tale er. Vi har fått mange spørsmål fra studentene, og vi har fått mer innblikk i hvordan arbeidshverdagen kan være for barnehagelærere og lærere og hvilke utfordringer de står overfor.

Vi er alle forskjellige. Vi har alle vår måte å møte frykten på. Håndtere stammingen. Komme et skritt videre. Oppnå det vi ønsker i våre egne liv. Blir NIFS større, kan vi hjelpe flere mennesker. Vi blir mer kjent og dermed mer synlige. Vi kan starte flere prosjekter. Vi kan ha en større interessepolitisk innflytelse. Vi kan holde flere foredrag og påvirke flere mennesker. Stammingen står ikke i veien, stammingen er en ressurs vi bruker på veien. Visste du at den nylig avgåtte amerikanske visepresidenten Joe Biden stammer? Kan en som stammer bli verdens nest-mektigste mann, kan NIFS bli en større forening. Yes, we can.

Da ses vi under årsmøtehelgen 17.-19. mars i Oslo!

Undertegnede er styreleder i  Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) og lederartikkelen ble først publisert i foreningens medlemsblad og på nettsiden.

martin.aasen.wright@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *