Samarbeider med foreldre av barn som stammer

Foredrag om stamming for foreldre og logopeder
SAMARBEID: Logopedene på Ensjø har startet opp et spennende samarbeidsprosjekt med foreldrene. FOTO: Tommy Olsen

Logopedene på Ensjø i Oslo vil hjelpe flerspråklige barn som stammer og deres foreldre. Barna får leke og bli kjent med andre barn som stammer og foreldrene får informasjon og veiledning.

Taleflytgruppen møtes hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), seksjon C på Ensjø i Oslo. Rundt ti flerspråklige foreldre fra Alna og Stovner i Oslo med barn som stammer er med. Barna går i første til fjerde klassetrinn. Mandag 11. april var den femte og nest siste samlingen før sommeren og Norsk interesseforening for stamme (NIFS) var invitert for å informere om foreningen og hvordan det er å leve med stamming.

Være barn

Prosjektet er startet av logoped Tommy Olsen, og skjer i samarbeid med PPT, seksjon C på Ensjø. På samlingene er ikke taleflytteknikker det viktigste for barna. Barna leker og får være barn med andre barn – uavhengig av stammingen.

NIFS mener at taleflytgruppen på Ensjø er et spennende prosjekt fordi barn som stammer kan få møte andre barn som stammer – og være barn. Foreldrene får informasjon og oppfølging. Det er viktig for barn at stammingen ikke tar for mye plass, men at de får være barn som alle andre barn. Tidlig behandling og taleflytteknikker er naturligvis viktig, men det er ikke alt.

Taleflytteknikker er et hjelpemiddel mot stamming. Barna er mer enn bare stammingen. Det er viktig at barna opplever mestring og får gode erfaringer, og på den måten bygge opp et godt selvbilde. Barna som stammer skal lære seg de sosiale spillereglene, få venner og finne sin rolle sammen med venner – med og uten bruk av taleteknikk.

Åpenhet om stamming

NIFS har de siste årene lagt mer vekt på barn og stamming, både gjennom Familieweekend, informasjonsarbeid og møter med logopeder og logopedutdanningen. Foreningen jobber også med nye brosjyrer for barnehage, skole og lærere. Forskning forteller oss at jo før man begynner med behandling, desto større effekt kan behandlingen ha for barna. Det er anbefalt å starte behandling innen et halvt år etter at stammingen oppstod. Ved behandling før fylte tre år er det gode sjanser for at barnet vokser stammingen av seg fordi hjernen er i en tidlig utviklingsfase, enn om behandlingen starter på et senere tidspunkt.

På møtet snakket vi om åpenhet om stamming, mobbing og barrierer barn står overfor som å lese høyt, holde presentasjoner foran klassen og spille skuespill på skolen. Nøkkelen er informasjon og åpenhet. Jo mer lærere, foreldre og elever vet om stamming, desto mindre usikkerhet er det, og lettere er det for barna som stammer å komme seg gjennom skolehverdagen.

Undertegnede er styreleder i Norsk interesseforening for stamme (NIFS)

martin.aasen.wright@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *