Da jeg begynte på journalistutdanningen, hadde jeg telefonangst

Selv om stammingen ga meg telefonangst mente jeg det klokeste var å bli journalist, et yrke hvor jeg måtte møte fremmede, snakke mye i telefon, uforberedt prate engelsk, si navnet mitt ofte; alt som en person som stammer frykter aller mest.