Småbarnslivet med usynlige senskader etter hjerneslag

KUNNSKAP: Hvordan påvirkes barn av at pappa får atferdsendringer etter hjerneslag, spør jeg i foredraget mitt «Pappa, er du sint?». Bildet er tatt da jeg holdt foredrag for helsepersonalet på avdeling for kognitiv rehabilitering på Sunnaas sykehus. FOTO: Kristian Mykleset

Etter at jeg fikk hjerneslag i 2017, har jeg erfart at jeg kan bli mer frustrert og utålmodig, og sint overfor den eldste sønnen min (født 2015). Foredraget «Pappa, er du sint?» handler om hvordan skjulte, kognitive utfall etter hjerneslag kan endre familielivet med små barn.

Sønnen min så på meg og spurte: «Pappa, er du sint?». Vi kjørte bil på vei til trening etter barnehagen, og jeg var sliten; på en slik måte jeg hadde vært flere ganger etter at jeg fikk hjerneslag. Hjernen «låste seg», jeg kjente smerter som kan minne om hodepine, men som ikke er det. Jeg var frustrert og uvanlig utålmodig.

I foredraget «Pappa, er du sint?» fremhever jeg på hvilken måte mer kunnskap om hvordan usynlige, skjulte senskader etter slag rammer familielivet skal kunne bidra til å skjerme barna i størst mulig grad. Når den slagrammede og den pårørende sammen har mer innsikt og forståelse for ettervirkningene av slag, vil de bedre kunne forutse hvordan de skjulte senskadene gjør seg gjeldende i familielivet. Ved at helsepersonell har mer kunnskap om slagrammede med kognitive utfall som har barn, vil de kunne spisse behandlingen og rehabiliteringen enda mer for hver enkelt.

For når mamma eller pappa rammes av hjerneslag med kognitive utfall, vil den slagrammede få endret atferd som kan kjennetegnes ved mindre tålmodighet for intens snakking og sosialt samvær, svekket konsentrasjonsevne og en redusert mental utholdenhet. Hjernen har en redusert evne enn før slag til å være mamma eller pappa. Da er det den pårørende (den andre forelderen) som må trå til enda mer hjemme for at familielivet skal fungere best mulig.

Endret atferd

I 2017 fikk jeg hjerneinfarkt i lillehjernen, og jeg har ingen fysiske, synlige skader etter hjerneslag, men derimot usynlige, kognitive utfall som fatigue (kronisk hjernetrøtthet). Det vil si, hjerneslag har påvirket egenskaper som oppmerksomhet, konsentrasjon og tålmodighet. Overfor den eldste sønnen min (født 2015) har jeg erfart at min atferd er endret, og at jeg kan bli ukontrollert sint. I samråd med kona har jeg valgt å bruke min og vår erfaring til å rette et nærmere søkelys på en problemstilling som nok gjelder mange der ute, om det er hjerneslag eller annen alvorlig sykdom, eller tung depresjon, eller en annen form for livskrise.

At småbarnsforeldre kan bli frustrerte og irriterte er ikke unormalt og heller ikke nødvendigvis kritikkverdig, men jeg har innsett at de kognitive utfall jeg har fått etter hjerneslag, kan gå utover hvordan jeg håndterer situasjoner med sønnen min hvor det er lett å bli irritert, og i verste fall sint på en slik måte som kan være skadelig for sønnen min over tid.

Konkrete råd 

I foredraget forteller jeg om episoder med sønnen min hvor fatiguen har tatt overhånd og hvor jeg mister kontrollen over egen atferd, jeg snakker om hvilke teknikker jeg anvender i møte med sønnen min og for å kontrollere min atferd når jeg er utslitt av fatigue.

Jeg kommer også inn på hva jeg etter forventer av helsepersonell bør ha kunnskap om når det gjelder småbarnsforeldre med kognitive utfall etter hjerneslag, og hva forskningen sier på feltet.

Med foredraget har jeg som målsetting å nå ut til både slagrammede og pårørende, og andre familier som er rammet av alvorlig sykdom som har innvirkning på relasjonen til barna, samt helsepersonell, myndigheter og politikere.

Undertegnede står på den nasjonale oversikten over foredragsholdere for LHL Hjerneslag. LHL Hjerneslag har sendt sin oversikt over foredragsholdere til lokallag i LHL Hjerneslag, slagenheter på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. 

Undertegnede er styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo.

Er du/dere interessert i foredraget «Pappa, er du sint?», vennligst ta kontakt med meg på:

Telefon: 984 30 273

Epost: martin.aasen.wright@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *