Martin Aasen Wright om hjerneslag

Papparollen etter hjerneslag

Gjennom bloggen Slagpappa og foredraget «Pappa, er du sint?» deler jeg mine erfaringer om hvordan kognitive utfall etter hjerneslag har påvirket familielivet, og kommunikasjon med små barn når alvorlig sykdom rammer familien.

Etter at jeg fikk hjerneslag i 2017, har jeg erfart at atferden overfor den eldste sønnen min (født 2015) har vært endret. Jeg har hatt kognitive utfall etter hjerneslag som kan forklares med atferdsendringer og fatigue. Heldigvis er min hjernehelse betraktelig bedre i dag enn de første par årene etter slag, og bloggen belyser også hvordan jeg har trent meg opp igjen til et mer normalisert liv.

Jeg er opptatt av å formidle erfaringsbasert og faktabasert kunnskap. Med bloggen og foredraget har jeg tre langsiktige mål:

 1. Når den slagrammede og den pårørende sammen har mer innsikt og forståelse for ettervirkningene av slag, vil de bedre kunne forutse hvordan de skjulte senskadene gjør seg gjeldende i familielivet.
 2. Ved at helsepersonell har mer kunnskap om slagrammede med kognitive utfall som har barn, vil de kunne spisse behandlingen og rehabiliteringen enda mer for hver enkelt.
 3. Fremheve hvilken betydning den pårørende har for den slagrammede, og behovet for at den pårørende blir fulgt opp av helsevesenet.

Bloggen begynte som en blogg om stamming i 2014, men har siden 2017 mer og mer handlet om hjerneslag.


NAVN: Martin Aasen Wright

ALDER: 45 år

SIVILSTAND: Gift, to barn

VERV:

 • Styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo og Akershus (2019- )
  • Redaktør for Oslo-sidene i SlagNytt (Norges største magasin om hjernehelse og hjerneslag som sendes ut til medlemmer av LHL Hjerneslag, slagenheter på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner og helsepersonell i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste som har bedt om det, samt landets viktigste helsepolitikere og beslutningstakere for øvrig) (2021- )
  • Webredaktør (Facebook) (2019- )
  • Prosjektleder for kurs i orientering for slagrammede og personer med ervervet hjerneskade, et samarbeid mellom LHL Hjerneslag Oslo og Akershus, Norges Orienteringsforbund og Oppsal Orientering, og med økonomisk støtte gjennom Ekspress-programmet til Stiftelsen Dam (2021)
  • Foredragsholder for LHL Hjerneslag (2019- )
 • Styreleder i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) (2015-21)
  • Presseansvarlig (2015-21)
  • Webredaktør (stamming.no/Facebook) (2015-21)
  • Redaktør for medlemsbladet Stamposten (2014-18)
  • Redaktør for «Ord til besvær – Livet med stamming» (Abstrakt forlag) (Norges første bok om livet med stamming) (2017)
  • Øverste ansvar for samtlige av årets nasjonale arrangementer med 50-60 deltakere, totalt 20 arrangementer, inklusiv Nordisk seminar (2015-21)
  • Likeperson (foreldre, arbeid, mestring) (2014- )
  • Varamedlem i styret (2014-15)
 • Ambassadør for paraorientering, Norges Orienteringsforbund (2021- )

YRKE: Kommunikasjonsrådgiver i interesseorganisasjonen Stoffskifteforbundet. Utdannet journalist ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met). Bakgrunn fra lokal-/ rikspresse og tidsskrifter. Fullstendig CV på LinkedIn

INTERESSER: Musikk, orientering, turer i marka og fjellet, trening

TELEFON: 984 30 273

EPOST: martin.aasen.wright@gmail.com

HJERNESLAG: Rammet av hjerneslag i 2017. Var i 2018 og 2019 på avdeling for kognitiv rehabilitering (tidligere: KRESS) ved Sunnaas sykehus

STAMMING: Oppsøkt hjelp for stamming hos en rekke logopeder fra barneskolealder og frem til voksen alder, samt McGuire-programmet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *