Hva kan barnehagelærere om stamming?

Mange barnehageansatte tar feil når de bagatelliserer stamming hos barn som noe helt normalt. Dialog mellom foreldre, barnehagepersonell og logoped er derfor viktig for å hjelpe barnet som stammer.